[us_page_title align=”center”]
Artificial Intelligence

داده ها و اطلاعات یکی از دارایی های کلیدی در سازمان ها می باشند که می توانند به عنوان یکی از مزیت های رقابتی اصلی در کسب و کار ها به کار روند. ابزار های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می توانند کلید اصلی کشف قوانین، روابط و الگو های ارزشمند از داده ها و اطلاعات و تبدیل آن ها به یک بینش ارزشمند باشد تا از طریق آن کسب و کار ها به اهدافشان نایل گردند. یادگیری ماشین که یکی از زیر شاخه های هوش مصنوعی است، مبتنی بر این ایده اصلی می باشد که سیستم ها می توانند از داده ها یاد بگیرند، الگوها را شناسایی کنند و با حداقل مداخله انسانی تصمیم گیری نمایند یا در بهبود فرایند تصمیم گیری موثر باشند. به بیان ساده تر یادگیری ماشینی اجازه می دهد تا تصمیمات مبتنی بر داده اتخاذ گردد.

شرکت مهندسي رای دانا که درحوزه ارائه راهکارها و محصولات سازمانی فعال مي باشد، می تواند در به کارگیری ابزار های هوش مصنوعی نیز به نحو موثری عمل نماید تا با شناسایی بهتر ماهیت سازمان و درک دقیق تر مسائل آن به بهبود تصمیم گیری در سازمان کمک کند.

شرکت رای دانا در هنگام اتخاذ یک راه حل مبتنی بر یادگیری ماشین، در مرحله اول داده های خام اولیه و مورد نیاز برای حل مسئله را از منابع داده ای گوناگون جمع آوری کرده و در مرحله بعد این داده های جمع اوری شده را پیش پردازش می کند (پاکسازی داده، یکپارچگی داده ها ، تبدیل داده ها، کاهش داده ها، گسسته سازی، انتخاب ویژگی و ….). منابع اطلاعاتي جهت جمع آوري اطلاعات و تحليل آن، مي تواند محصول Cyber ERP و يا هر سامانه اطلاعاتي ديگري در سازمان باشد.

پس از آن که پیش پردازش صورت گرفت و فیلد های داده ای اساسی شناسایی شد، نوبت به انتخاب مدل یادگیری می رسد. در این مرحله با توجه به ماهیت داده ها ، ویژگی ها و پیچدگی های آن و بالاتر از همه بر اساس مسئله مورد نظر، الگوریتم های یادگیری تحت نظارت (درخت تصمیم، شبکه های عصبی مصنوعی ، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون ، قانون بیز و ……) یا  الگوریتم های یادگیری بدون نظارت ( شبکه های عصبی مصنوعی ، K-means ، Fuzzyو … )، برای ساخت مدل انتخاب می شود.

پس از بررسی نتایج مدل های ساخته شده و تجزیه و تحلیل خروجی های آن ها، مدلی که بهترین خروجی را داشته باشد به عنوان مدل نهایی انتخاب می شود.

نتایج حاصل از مدل در قالب نمودارها یا داشبوردهای مدیریتی یا سیستم های پیشنهاد دهنده در اختیار سازمان ها قرار می گیرد تا بتوانند بر این اساس تصمیم گیری هایشان را بهبود بخشند.

شرکت مهندسی رای دانا برای پیاده سازی الگوریتم های یادگیری ماشین از زبان هاي برنامه نويسي Java و Python و کتابخانه هايي نظیر Weka و يا scikit-learn استفاده می کند.

keyboard_arrow_up