[us_page_title align=”center”]

نرم افزار مدیریت چاپخانه

با پیشرفت صنعت چاپ در كشور و حركت چاپخانه ها از سیستم های سنتی به سمت سیستم های مدرن برای افزایش بهره وری و رسیدن به حداكثر سود، نیاز به زیرساخت نرم افزاری برای سامان بخشی به فرآیندهای تولیدی در صنعت چاپ رو به افزایش است. محصول CyberPrintجهت ایجاد مزیت رقابتی در بازار صنعت چاپ طراحی شده است. مهم ترین شاخصه های رقابتی بودن عبارتند از:

 • مدیریت سفارشات گوناگون
 • انجام به موقع و با كیفیت سفارشات
 • تخمین دقیق هزینه سفارش
 • مدیریت قیمت تمام شده سفارشات
 • كاهش حجم ضایعات تولید


 CyberPrint ابزار اصلی مدیران در ایجاد مزیت رقابتی در صنعت چاپ می باشد

نرم افزار مدیریت چاپخانه
نرم افزار مدیریت چاپخانه

راهكار CyberPrint در حوزه برآورد قیمت سفارش


نرم افزار CyberPrintبه واحد فروش این امكان را می دهد تا با در دست داشتن اطلاعات در لحظه كل مجموعه، وضعیت انبار، وضعیت دستگاه ها و … برآورد دقیق و سریعی نسبت به قیمت كالا داشته باشد و قیمت ها را به مشتریان ارائه نماید. همچنین این واحد با در اختیار داشتن این اطلاعات می تواند زمان تحویل كار به مشتری را با دقت بیشتری تخمین بزند و رضایت بیشتری را برای مشتریان فراهم آورد.

 • برآورد دقیق و سریع میزان مصرف كاغذ با توجه به نوع كار
 • برآورد دقیق و سریع میزان مصرف زینك با توجه به دستگاه و رنگ بندی
 • برآورد دقیق و سریع میزان قیمت تمام شده سفارش با توجه به تعرفه های چاپی
 • برآورد دقیق زمان تحویل سفارش برای توافق با مشتری ( اطلاع مناسب و در لحظه از وضعیت دستگاه های چاپ، سفارش ها در دست، خرابی ها و توقفات و ظرفیت های خالی)

راهكار CyberPrint در حوزه مدیریت تعداد بالای سفارش ها و سفارش های فوری


تعداد بالای سفارش ها و مدیریت مراحل مختلف یك سفارش )از دریافت تا تحویل( یكی از چالش های مهم در صنعت چاپ است. پیش برد موازی سفارش ها و كسب اطلاع از وضعیت هر سفارش در لحظه از نكاتی است كه برای چاپخانه ها اهمیت فراوانی دارد. نرم افزار CyberPrintهر یك از سفارشات چاپ را یك پروژه در نظر گرفته و بخش تولید براساس اطلاعات نرم افزار فرایندهای پیش از چاپ را آغاز می كند و بخش چاپ هم براساس تیراژ ثبت شده و دیگر اطلاعات سفارش، تولید را آغاز می كند

 • صدور پیش فاكتور فروش به صورت سریع بر اساس موارد مصرفى سفارش و عملیات
 • صدور فاكتور فروش براساس مصرف واقعی كاغذ، نوع كاغذ, تیراژ كار و نوع چاپ و صحافی
 • پیگیری وضعیت چاپ سفارش در چاپخانه
 • پیگیری وضعیت تحویل كار به مشتری
 • پیگیری وضعیت تسویه حساب با مشتری

حوزه تولید و چاپ


به كارگیری CyberPrintراه حل اصلی در جهت غلبه بر چالشهایی مانند: برنامه ریزی و اولویت بندی سفارشات و دستگاه های چاپ، ارجاع به واحدهای تولیدی،كنترل مواد مصرفی، كنترل ضایعات در چاپخانه های بزرگ و مدرن می باشد.

 • اولویت بندی كارها و برنامه ریزی دستگاه ها با حداقل اتلاف وقت و مواد
 • تغییر برنامه كاری براساس درخواست مشتری یا سایر مسائل متداول )تغییر تیراژ، نوع كاغذ یا نوع چاپ و صحافی(
 • كنترل دقیق مصرف كاغذ و سایر مواد مصرفی به ازای هر سفارش
 • كنترل ضایعات: باطله، پوشال، آواریه و …
 • شناسائی دقیق قیمت تمام شده كار و محاسبه سود هرسفارش

 

حوزه انبار و كنترل موجودی


استفاده از سیستم یكپارچه تعبیه شده در راهكار CyberPrintاطلاعات انبار را به صورت آنلاین در اختیار واحد های مختلف قرار می دهد. تصمیم گیری مدیران و مسئولین فروش شركت های چاپ با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق انبار و موجودی مواد اولیه و سفارشات آماده برای ارسال بسیار راحت تر خواهد بود.

 • اطلاع دقیق از موجودی كاغذ و سایر مواد و ملزومات انبارها
 • اطلاع از موجودی كاغذ مشتریان در انبارها و نگهداری حساب كاغذ مشتریان نزد چاپخانه
 • اطلاع از موجودی كاغذ و زینك و سایر مواد امانی نزد پیمانكاران خارجی
نرم افزار مدیریت چاپخانه
نرم افزار مدیریت چاپخانه

حوزه مالی


یكپارچگی سیستم در تمام زیر سیستم ها و اتصال دقیق زیرسیستم ها مختلف )اعم از مالی، انبار، تولید، فروش و (…  به كاربران این امكان را می دهد كه هر داده تنها یك بار در سیستم ثبت شود. این مسئله امكان ورود داده های  راصحیح به سیستم را به حداقل می رساند و از بروز مغایرت بین اسناد مالی و گزارش های سایر بخش ها جلوگیری می كند.

 • صدور خودكار اسناد مرتبط به تمامی رویدادهای مالی
 • مدیریت در لحظه نقدینگی
 • مدیریت حسابهای دریافتنی و پرداختنی طرفهای تجاری
 • صورت های مالی بروز و در لحظه

 

حوزه پیمانكاران 


واحدهاى تولیدى در صنعت چاپ در زمینه هاى مختلف )اعم از تولید، بسته بندی، تهیه مواد اولیه مصرفی و (… با  پیمانكاران خارجی درتعامل هستند.
متمركز ساختن اطلاعات مربوط به پیمانكاران و پیگیری وضعیت آن ها مستلزم سیستمی جامع و در ارتباط با واحدهای دیگر مجموعه می باشد.
نرم افزار CyberPrintبا مدیریت قدرتمند فعالیت های حوزه پیمانكاران امكانات زیر را برای مجموعه فراهم می آورد:

 • صدور سفارش كار به پیمانكاران خارجی براساس سفارش های دریافتی در زمان مناسب
 • برنامه ریزی مناسب كارهای مرتبط با پیمانكار )آماده سازی زینك و فیلم، صحافی ته چسب، توزین، بسته بندی و(…
 • اطلاع از كارهای در دست پیمانكاران به منظور پیگیری
 • وضعیت تسویه حساب با پیمانكار

حوزه مدیران ارشد


این محصول با شناسایی نیاز مدیران ارشد صنعت چاپ گزارش هایی را تحت عنوان داشبوردهای مدیریتی در اختیار مدیران قرار می دهد كه از طریق این گزارش ها مدیران می توانند در هر لحظه وضعیت تولید، فروش، مصرف مواد، سفارش ها و گردش مالی را مشاهده و بررسی نمایند. از جمله قابلیت هایی كه این نرم افزار در اختیار مدیران قرار می دهد می توان به موارد زیر اشاره كرد:

 • ارزیابی و كنترل دقیق و درلحظه وضعیت مالی شركت
 • اطلاع از هزینه ها، درآمدها، نقدینگی موجود و در راه، تعهدات مالی
 • شناسایی مشتریان سودآور، دسترسی به سوابق عملكرد مشتری
 • شناسایی و مقایسه سود در سفارش ها با انواع كارهای مختلف
 • بررسی وضعیت مصرف كاغذ در بازه های زمانی
 • مقایسه عملكرد دستگاه های چاپ براساس تیراژ چاپ شده

 

تجربه موفق پیاده سازی این نرم افزار در مجموعه های بزرگ چاپ در كشور، افتخار دیگری ست كه كیفیت محصول CyberPrint را تضمین می كند. مجموعه های عظیم صنعت چاپ مانند شركت چاپ افست ) بزرگترین چاپخانه خاورمیانه،( چاپ رواق )بزرگترین چاپخانه خصوصی كشور( و چاپ بانك ملت از جمله مشتریان رای دانا در حوزه صنعت چاپ می باشند كه رای دانا افتخار پیاده سازی و تحویل موفق نرم افزار را به این مجموعه ها در كارنامه خود دارد

نرم افزار مدیریت چاپخانه
keyboard_arrow_up