[us_page_title align=”center”]

مدیریت فرآیندهای کسب و کار، به عنوان راهکاری جهت افزایش کارایی، اثربخشی و سودآوری فرآیندها در سازمانها بکار میرود.

این پروسه از طریق شناخت و تحلیل تمامی فعالیتهای سازمان آغاز شده و با مدلسازی آنها به بهترین فرآیندهای استاندارد جهانی در هر زمینه، کسب و کار شما را بهبود میبخشد.

گام­های اجرایی مدیریت فرآیندهای کسب­وکار:

 1. تدوین فرآیند
 2. دسته بندی فرآیندهای سازمان
 3. ترسیم نقشه فرآیندهای سازمان
 4. مدلسازی فرآیند
 5. اجرا و اعتبارسنجی فرآیند
 6. الگوبرداری
 7. اصلاح و طراحی مجدد فرآیند
 8. شبیه سازی سازمان
 9. آنالیز عملکرد فرآیندهای شبیه سازی شده

مزایای مدیریت فرآیندهای کسب و کار

 • بهبود فعالیت‌های بین وظیفه‌ای که اشخاص، سیستم‌های اطلاعاتی و شرکای تجاری را به‌هم پیوند می‌دهد.
 • تسهیل ارتباطات و ایجاد یک زبان مشترک مفهومی با هدف درک بهتر فرآیندهای سازمان و به تبع آن بهینه­سازی فرآیندهای سازمان
 • تشخیص گلوگاه­های موجود در سازمان و ارائه راهکارجهت برطرف کردن و پیشگیری از آن
 • حفظ پیوستگی در تصمیم گیری­های سازمان
 • عدم سردرگمی نیروهای انسانی جدید
keyboard_arrow_up