[us_page_title align=”center”]

در دهه گذشته، تقریبا تمام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور از سیستم های ستادی بهره برده اند که قابلیت هایی چون پرسنلی، کارگزینی، احکام، حقوق و دستمزد، مدیریت انبار و اموال را دارا می باشند. اما امروزه، با فراتر رفتن نیازهای مجموعه های بانکی در حوزه مدیریت منابع سازمانی بلاخص سرمایه انسانی، ایجاد سیستمی یکپارچه با قابلیت هایی فراتر از قابلیت های موجود تبدیل به یک ضرورت شده است. نرم افزار CyberBankنسخه ای از نرم افزار CyberERPمی باشد که توانسته است با شناسایی چالش های مدیریت واحدهای ستادی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، راهکاری جامع برای سطح وسیعی از این چالش ها ارائه نماید.

پراکندگی جغرافیایی بالا و تعداد شعب بسیارزیاد

تجمیع و متمرکز ساختن اطلاعات شعب، نقل و انتقال پرسنل بین شعب و انتقال اطلاعات مربوط به بیمه، مالیات و حقوق و دستمزد هریک، ارتباط سازمان یافته و موثر بین شعب مختلف بانک و … از جمله چالش هایی ست که هزینه های بالایی برای مجموعه های بانکی دارد. CyberBankراهکاری جدی برای عبور از این چالش ها است:

 • پشتیبانی از چارت سازمانی چند شرکتی و تعداد شعب زیاد
 • امکان عملکرد جداگانه سیستم در شعب مختلف و تجمیع اطلاعات در لایه بالایی (مدیریت شعب)
 • سهولت در انتقال پرسنل از شعبه ای به شعبه دیگر:
 • انتقال پرونده پرسنلی، انتقال احکام، سمت ها و …
 • عملیات مربوط به دیسکت بیمه و مالیات

 

آموزش و ارزشیابی سرمایه انسانی

CyberBankامکان برگزاری دوره های آموزشی پیش از خدمت و حین خدمت، نظارت بر برگزاری این دوره ها و بررسی نتایج آن ها، تعریف الگوهای مختلف ارزشیابی پرسنل و اجرای ارزشیابی در سامانه را فراهم می نماید.

 • امکان تعریف برنامه آموزش برای پست ها و شغل های مختلف سازمان
 • امکان تعریف دوره های مختلف آموزشی، نظارت بر کم و کیف برگزاری، وضعیت حضور پرسنل در دوره ها و نتایج و نمرات مربوطه
 • درج نتایج دوره های آموزشی در پرونده جامع پرسنلی کارکنان
 • امکان ایجاد شاخص های متنوع برای ارزشیابی و بررسی عملکرد کارکنان
 • امکان تأثیر دادن نتایج ارزشیابی کارکنان در سامانه حقوق و دستمزد (پرداخت مبتنی بر عملکرد)
 • امکان اتصال سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان به سامانه اولویت بندی استفاده از تسهیلات و امکانات رفاهی
O81GBK0
451641 PEZYQK 157

امکانات رفاهی و تسهیلات

توزیع بهینه و عادلانه تسهیلات و امکانات رفاهی سهم به سزایی در میزان رضایت و انگیزه کارکنان یک سازمان خواهد داشت CyberBan امکان مدیریت بهینه و عادلانه این تسهیلات را فراهم می نماید.

 • امکان ثبت مجموعه های مختلف گردشگری، تفریحی، ورزشی و …. که طرف قرارداد سازمان می باشند.
 • امکان اولویت بندی و تعریف ظرفیت های مربوط به استفاده از تسهیلات و امکان رفاهی
 • جداسازی »وام« به عنوان یکی از تسهیلات پرکاربرد و مهم در سامانه رفاه
 • امکان ایجاد شاخص های مختلف در اولویت بندی امکانات از جمله نتایج ارزشیابی کارکنان
 • امکان درخواست آنلاین )از طریق سلف سرویس پرسنلی،( پیگیری درخواست و مشاهده مراحل اداری آن بدون نیاز به مراجعه حضوری

یکپارچه سازی

عملکرد جزیره ای سیستم های مختلف در سازمان یکی از مشکلات رایج مدیران فناوری اطلاعات سازمان هاست. عدم امکان اتصال سیستم های مختلف یا عدم ارتباط موثر این سیستم ها با یکدیگر، دوباره کاری و انتقال مجدد اطلاعات از یک سامانه به سامانه دیگر و یا ورود چندباره اطلاعات را به دنبال دارد.
در بانک ها، علاوه بر نیاز به یکپارچگی سیستم های حقوق و دستمزد، پرسنلی و غیره، نیاز به یکپارچگی این سیستم ها به ویژه سیستم حقوق و دستمزد پرسنل با سیستم CoreBankingوجود دارد. با توجه به اینکه شرکت مهندسی رای دانا یکی از اعضا هلدینگ سرمایه گذاران فناوری توسن می باشد و از شرکای تجاری شرکت توسن )ارائه دهنده سیستم های (CoreBanking به شمار می رود، نرم افزار ً CyberBankنیز این قابلیت را دارد که به صورت کاملا یکپارچه به سیستم های موجود در بانک هایی که از نرم افزارهای توسن استفاده می کنند متصل شده و اطلاعات را از سامانه CoreBankingدریافت و یا ارسال نمایند.

 • با توجه به جامع بودن سیستم و ماژول های متنوع ارائه شده در آن، هر داده تنها یک بار در سیستم وارد می شود و اطلاعات بخش های مختلف سازمان توسط خود نرم افزار به هم مرتبط می شود.
 • ایجاد تغییر در یک داده های ورودی یک بخش، خود به خود موجب به روزرسانی اطلاعات مربوط به آن در سایر بخش هاخواهد شد.
 • امکان اتصال و یکپارچگی کامل با سیستم CoreBankingو سایر سیستم های موجود در بانکداری الکترونیکی
 • پرداخت مستقیم حقوق و کلیه واریزهای پرسنل از طریق اتصال به سیستم CoreBankin

خدمات پرسنلی

این ماژول که در واقع بخش مهمی از سامانه CyberBankمی باشد، قابلیت های زیر را دارای می باشد:

 • مشاهده و بررسی اطلاعات پرسنلی (فیش حقوقی، مانده مرخصی، نتایج دوره های آموزشی و …)
 • امکان اصلاح اطلاعات پرسنلی (با قابلیت مشاهده تغییرات انجام شده در پرونده ها توسط مدیر سامانه)
 • ارائه درخواست ها و پیگیری آن ها به صورت آنلاین (درخواست مرخصی و مأموریت، ثبت نام در دوره های آموزشی، درخواست وام و استفاده از سایر تسهیلات و امکانات رفاهی و …)
 • دسترسی مدیران واحدها به اطلاعات و درخواست های پرسنل واحد خود و بررسی و تایید آنها

تجربه سفارشی سازی و پیاده سازی موفق در مجموعه های بانکی

شرکت مهندسی رای دانا افتخار دارد که سفارشی سازی و پیاده سازی ERPرا برای مجموعه های بانکی با موفقیت انجام داده است. تجربه موفق پیاده سازی این نرم افزار در بانک اقتصادنوین نمونه ای از این موفقیت می باشد. این پیاده سازی ها متخصصین رای دانا را با ادبیات فرآیندها و کسب و کار مجموعه های بانکی آشنا کرده و موجب شده تا محصول CyberBankهرچه بیشتر منطبق بر نیازهای یک بانک توسعه یابد

تولید و ارائه گزارش های ادواری و در لحظه

CyberBankامکان تجمیع اطلاعات مربوط به واحدهای مختلف سازمان و ارائه آن ها به صورت گزارش های معنی دار مدیریتی را فراهم می نماید.

 • وجود تعداد زیادی از گزارش های پرکاربرد به صورت آماده در سیستم هوش تجاری تحت عنوان داشبوردهای مدیریتی
 • قابلیت افزودن گزارش های مورد نیاز برای ارائه به مراجع دیگر (گزارش های ادواری منابع انسانی بانک ها برای بانک مرکزی)

CyberBankیکی از معدود راهکارهای مورد استفاده در صنعت بانکداری کشور است که توانسته نیازمندیهای این صنعت معظم را مرتفع ساخته و ابزاری توانمند در جهت اداره هر چه بهتر واحدهای ستادی بانک ها و موسسات مالی ارائه نماید

436026 PEA2R6 773
keyboard_arrow_up