[us_page_title align=”center”]

امکان­سنجی پیاده سازی ERP

علی‌رغم مزایای بسیاری که پیاده‌سازی سیستم ERP برای سازمان در بردارد، اجرای این پروژه‌ها با چالش‌های بسیاری همراه بوده و ریسک‌های مختلفی مانند ریسک انطباق با نیازهای سازمان، ریسک‌های ناشی از طولانی شدن پروژه، هزینه پروژه، مقاومت‌های سازمانی و … موجب بالا بودن درصد عدم موفقیت این پروژه‌ها در جهان گردیده است. جدید بودن و عدم قطعیت بالای این سیستم‌ها در ایران منجر به افزایش دوچندان این ریسک‌ها شده است.

با توجه به نکات ذکرشده، جهت موفقیت پیاده‌سازی سیستم ERP در سازمان‌های امروزی پروژه مقدماتی امکان‌سنجی اجرای سیستم ERP در سازمان بسیار مهم بوده و موفقیت پیاده‌سازی در گروی اجرای درست و کامل این فعالیت مقدماتی است. در این پروژه سازمان از ابعاد و زوایای مختلف بررسی شده و با اندازه‌گیری شاخص‌های لازم، میزان آمادگی سازمان در پذیرش و استفاده از ERP بررسی می‌گردد.

خروجی این پروژه اطلاع و آگاهی سازمان از وضعیت و شرایط خود و ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پذیرش سیستم ERP در سازمان می‌باشد.

شاخص‌های مورد بررسی در پروژه امکان‌سنجی استقرار سیستم ERP به شرح زیر است. این شاخص‌ها از دو منظر کسب‌وکار سازمان و فناوری اطلاعات در سازمان بررسی می‌شود.

 • میزان سرمایه‌گذاری
 • فرآیندها
 • توان مهارتی/ ادراکی
 • بستر فرهنگی سازمان
 • بستر فناوری
 • مکانیزم پشتیبانی
 • معماری
 • شاخص‌های موفقیت

مزایای امکان سنجی برای مشتری

 • مشخص شدن زمان اجرا و استقرار پروژه
 • افزایش شفافیت ابعاد و زوایای اجرای سیستم ERP
 • شفافیت در ریسک­های اجرای سیستم ERP
 • امکان شناخت و مدیریت ریسک­های اجرای سیستم ERP

 

keyboard_arrow_up