حسابداری اموال

star

نرم افزار اموال چیست؟

حسابداری اموال شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات دارایی ثابت سازمان‌اند که برای یک دوره بلند مدت خریداری می‌شود و در اثر استفاده به تدریج مستهلک شده و به خاطر عدم بازدهی از رده خارج می‌شوند تا دارایی جدید جایگزین شود. دارایی‌ها اغلب از لحاظ تعداد اندک و از لحاظ مبلغ با اهمیت‌اند؛ از این رو حفاظت از آن‌ها امری ضروری است.

star

 ماژول اموال رای دانا، دارایی‌ها موسسه را گروه‌بندی و روش تحصیل  (خرید، ورود از قبل، انتقال از انبار) و استهلاک آن را مشخص می‌کند.

زیرسیستم اموال رای دانا، مدیریت لحظه‌ای دارایی ثابت را فراهم می‌کند؛ همچنین امکان محاسبه استهلاک روزانه‌ی دارایی و مشاهده گزارش روزانه در سطوح مختلف گروه دارایی، زیر گروه دارایی، محل استقرار و مرکز هزینه در آن وجود دارد.

پرونده دارایی یکی از قسمت‌های مهم زیرسیستم اموال رای دانا است که دارایی افراد را نمایش می‌دهد و امکان درخواست عملیات‌های مختلف دارد.

مدیریت منابع مالی
BudBanner

بودجه

BudBanner

بودجه و اعتبارات

RecExBanner 1

سیستم خزانه داری

مدیریت منابع مالی

حسابداری عمومی و مدیریت مالی

keyboard_arrow_up