بودجه و اعتبارات

star

سیستم بودجه

بودجه و حسابداری لازم و ملزوم یکدیگرند؛  بودجه با توجه به اهداف و برنامه‌ها در فصول مختلف پیش‌بینی می‌شود تا واحدهای حسابداری کنترل دقیق‌تری در هزینه‌ها داشته باشند.

در سیستم بودجه ابتدا پیش‌بینی‌های بودجه‌ریزی هزینه هر واحد سازمانی ثبت می‌شود و بر اساس درآمدهای سال جاری، درخواست‌های بودجه‌ای تمام واحد سازمانی‌ها تخصیص و تامین اعتبار خواهد شد. گزارش‌های کنترلی مبتنی برمیزان مصرف هر واحد سازمانی، و میزان انحراف آن، مقایسه چند ساله مصرف واحد سازمانی‌های مختلف و سرفصل‌های مختلف در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

نرم افزار مالی
BudBanner

بودجه

AssetBanner 1

حسابداری اموال

RecExBanner 1

سیستم خزانه داری

مدیریت منابع مالی

حسابداری عمومی و مدیریت مالی

keyboard_arrow_up