Slide نیازهای خود را پیدا کنید ارائه‌دهنده راهکارهای سازمانی بهترین راه‌حل را پیدا کنید کسب و کار خود را بهینه کنید !!

erp چیست؟ | معرفی جامع نرم افزار برنامه ریزی سازمانی شرکت رای دانا

محصولات

برخی راهکارهای سفارشی سازی

خدمات

نشریه دانا

رضایت مشتریان

نگاه آماری به رای دانا

25
0
+
تعداد مشتریان
2
0
+
سال تجربه
1
0
+
تعداد ماژول
1000
0
+
تعداد کاربر

هوش تجاری(BI)

گزارشات دقیق و لحظه ای در نرم افزار هوش تجاری (BI)
داده ها فقط حجم زیادی از کدها هستند اما زمانی که وارد گزارشات و نمودارهای دقیق سازمان شما میشوند ارزش اطلاعاتی پیدا میکنند. نرم افزار BI رای دانا تمامی داده ها و اطلاعات شما را به نحوی جمع آوری و تحلیل می کند که منجر به تصمیم گیری های بهتر ، سریعتر و با اطمینان بیشتر می شود. داشبوردهای مدیریتی در هر بخش از سازمان امکان ساخت گزارشات تحلیلی با رویکردهای مختلف از آن بخش را دارد. مدیران با استفاده از شاخص های مرتبط با هر گزارش می توانند دیدی جامع اما دقیق از سازمان خود داشته باشند و نقاط کور و استراتژیک سازمان خود را پیدا کنند.

مشتریان شرکت رای دانا

فهرست