حسابداری عمومی و مدیریت مالی

فراخوانی رویدادهای مالی از دیگر سیستمها و صدور اسناد اتوماتیک، امکان ایجاد تصویر لحظه ای و بروز از وضعیت حوزه های مختلف سازمان در سیستم مالی را بوجود می آورد.

دریافت گزارشات و ترازها، مرور حساب و تحلیلهای ماتریسی از اسناد مالی، صورتها و نسبتهای مالی به صورت بروز نیز از امکانات سیستم مدیریت مالی می باشد.

star

سیستم حسابداری عمومی

برای ثبت اسناد به صورت دستی و صدور اسناد اتوماتیک موجودیت‌های سازمان از زیر سیستم حسابداری عمومی استفاده می شود. زیرسیستم مزبور به صورت اتوماتیک قابلیت ایجاد کد حساب و حساب‌های شناور دارد. مشاهده‌ی گزارشات کلی از طریق تهیه تراز آزمایشی و تهیه جزئیات و گردش حسابها از طریق دفاتر در این زیرسیستم پیش بینی شده است.

مزیت های سیستم حسابداری عمومی

 •  تعریف سال‌های مالی متعدد
 •  تعریف کدینگ حساب و شناور اتوماتیک از صفحه مدیریت صاحبان حساب
 •  تعریف حساب‌های خاص و ارتباط با فرم‌های اتوماتیک در سایر زیر سیستم‌ها از صفحه تعریف حساب‌های ویژه
 • تعریف کدینگ حسابداری در ۱۰ سطح
 • تعریف حساب‌های شناور و مراکز هزینه در  ۱۰ سطح
 • نمایش سند با نمایش تاریخ ایجاد که در صورت به‌روز نبودن سند متفاوت با تاریخ سند است.
 • تهیه دفتر حساب از صفحه سند
 • ثبت اسناد در وضعیت‌های متفاوت جهت کنترل اسناد
 • بستن حساب‌ها و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه به صورت اتوماتیک
 • تهیه گزارشات دفاتر حساب بر اساس نحوه نمایش‌های متفاوت و نمایش مانده‌های ردیفی و تجمعی
 • تهیه گزارشات دفاتر شناور بر اساس نحوه نمایش‌های متفاوت و نمایش مانده‌های ردیفی و تجمعی
 • تهیه گزارشات دفاتر مراکز هزینه و پروژه بر اساس نحوه نمایش‌های متفاوت
 • تهیه تراز حساب در سطوح و نحوه نمایش‌های متفاوت، انواع سند و انواع حساب‌ها
 • تهیه تراز آزمایشی شناور و مراکز هزینه و پروژه
 • تهیه و نمایش مرور حساب بر اساس انواع سند، انواع حساب،‌ قابلیت رفت و برگشت در سطوح مختف حساب، شناور و مرکز هزینه  پروژه و تهیه دفاتر حساب، شناور ،هزینه و پروژه از صفحه مرور حساب
سیستم مدیریت مالی
BudBanner

بودجه

AssetBanner 1

حسابداری اموال

BudBanner

بودجه و اعتبارات

RecExBanner 1

سیستم خزانه داری

keyboard_arrow_up