خزانه داری (دریافت و پرداخت)

خزانه داری (دریافت و پرداخت)

مدیریت موثر وجوه نقد، لازمه موفقیت و بقای کاری هر سازمان می‌باشد. سیستم خزانه داری، مدیریت دریافت و پرداخت، اسناد دریافتنی و پرداختنی کوتاه مدت و بلند مدت، عادی و تضمینی، عملیات‌ها و اعلامیه‌های بانکی و مدیریت تنخواه را در سازمان بر عهده دارد. تحلیل جریان نقدینگی سازمان و ایجاد اسناد خودکار مالی از دیگر مزایای سیستم خزانه داری رای دانا است.

star

زیر سیستم خزانه ­داری برای اجتناب از ثبت دستی اسناد دریافتی و پرداختی طراحی شده است. با ثبت اتوماتیک، صدور سند اتوماتیک اسناد نیز به سادگی انجام می‌شود. در این زیرسیستم گزارشات مختلف از اسناد دریافتی و پرداختی در حالتهای نقد و چک تهیه می‌شود.

زیرسیستم خزانه‌داری موجب مدیریت دریافت‌ و پرداخت، ثبت تنخواه و ثبت صدور سند اتوماتیک مخارج تن‌خواه و کنترل عملکرد تن‌خواه گردان‌ها می‌شود.

قابلیت‌های سیستم خزانه داری رای دانا

  •  تعریف بانک و شعب مختلف
  •  تعریف حساب بانکی و ایجاد کدحساب و شناور اتوماتیک
  •  تعریف دسته چک‌های متعدد و کنترل چک‌های صادر شده
  •  صدور قبض پرداخت و ثبت چک‌ها پرداختی، پرداخت نقدی و ارجاع به دستور پرداخت
  •  صدور قبض دریافت و ثبت چک‌های دریافتی، دریافتهای نقدی و واریزی‌های بانک و ارجاع به فاکتور فروش
  •  ثبت برداشت و پرداخت‌های اینترنتی، کارمزدهای بانکی و امثال آن از طریق اعلامیه بانکی
  • امکان ثبت مخارج تنخواه و صدور سند اتوماتیک
  • امکان تهیه گزارشات مربوط به نقدینگی، اسناد دریافتی و اسناد پرداختی
مدیریت منابع مالی
BudBanner

بودجه

AssetBanner 1

حسابداری اموال

BudBanner

بودجه و اعتبارات

مدیریت منابع مالی

حسابداری عمومی و مدیریت مالی

keyboard_arrow_up