پشتیبانی
[us_page_title align=”center”]

مزایای اصلی عملیات پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های پیاده سازی شده در محیط مشتریان شامل موارد زیر می‌باشد:

  • ثبات شرایط عملیاتی سیستم‌های پیاده‌سازی شده
  • استفاده از آخرین نسخه منتشر شده به دلیل بروزرسانی دوره‌ای نسخه‌های جدید سیستم
  • ارائه خدمات آموزشی به کارکنان جدید به درخواست مشتری
  • آموزش امکانات جدید سیستم‌ها
  • امکان ارتباط تمام­وقت با کاربران از طریق سامانه ارتباط با مشتریان
  • پاسخ به سوالات کاربران در حوزه‌های مختلف فرایندی هر سیستم و همچنین سوالات عمومی مرتبط با راهبری و کاربری سیستم‌ها
  • اطمینان خاطر از در دسترس بودن همیشگی داده های سازمان با ارایه دستور العمل تهیه نسخه پشتیبان به صورت روزانه و نظارت دوره‌ای بر اجرای درست آن در محیط مشتری
  • عملکرد مناسب سامانه به دلیل نظارت و بازبینی دوره‌ای سیستم در محیط مشتری
keyboard_arrow_up