زیر سیستم صندوق بازنشستگی برای پاسخگویی به نیازهای صندوق های بازنشستگی محاسبه، برقراری ، پرداخت مستمری، ارائه خدمات رفاهی،  نگهداری سوابق بازنشستگان و شاغلین مشارک صندوق ایجاد شده است. لیست ویژگی های این سیستم به شرح زیر است.

ویژگی های سیستم صندوق بازنشستگی (مدیریت مستمری بگیران):

 • امکان ثبت مشخصات فردی و اطلاعات تماس و وابستگان، مدارک تحصیلی، اطلاعات مربوط به جانبازی و ایثارگری و … بازنشسته
 • امکان ذخیره و نگهداری و دانلود اطلاعات بازنشسته به صورت فایل با هر فرمتی.
 • قابلیت پرداخت مستمری به بازنشسته و وظیفه بگیران بازنشسته با هویتی کاملا مجزا از بازنشسته.
 • انتقال مستمری و بدهی و مطالبات باقی مانده از بازنشسته به وظیفه بگیر
 • امکان ثبت هر نوع حکم زمان اشتغال دو سال آخر یا پنج سال آخر بازنشسته با قابلیت تعریف فرمولها برای هر نوع حکم
 • امکان ثبت اطلاعات سنوات بازنشسته
 • محاسبه حکم بازنشستگی بر اساس حکم متوسط دو سال آخر یا پنج سال آخر بازنشسته.
 • امکان ثبت هر نوع بدهی (با امکان تعریف انواع بدهی) و تقسیط آن برای مستمری بگیر
 • امکان ثبت پرداخت های بلاعوض و مطالبات برای هر مستمری بگیر
 • امکان ثبت هر نوع وام برای مستمری بگیر
 • امکان نمایش فیش حقوقی مستمری بگیران روی پرتال مستمری بگیران
26166 11
371730 PB8V8K 565 11

ویژگی های سیستم مدیریت شاغلین (مشارکین صندوق)

 • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات شاغلین
 • امکان آپلود احکام ماهانه بازنشسته.
 • محاسبه کسور بازنشسته از احکام ماهانه
 • امکان تجمیع کسور بازنشسته برای هر محل خدمت شاغل در هر دوره حقوقی
 • امکان ثبت بدهی و تقسیط آن برای شاغل
 • امکان نگهداری احکام 30 سال بازنشسته و محاسبه مستمری پس از اعلام بازنشستگی بر حسب اطلاعات زمان شاغلی ثبت شده
 • امکان انتقال سوابق بازنشسته از صندوق های دیگر به این صندوق
 • امکان محاسبه ارزش سنوات منتقل شده و محاسبه مابه التفاوت و ثبت بدهی با قابلیت قسط بندی مابه التفاوت سنوات انتقالی
 • امکان انتقال سوابق از این صندوق به صندوق های دیگر
 • امکان استرداد سوابق شاغل

این سیستم در دو صندوق بازنشستگی بزرگ کشور، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها پیاده شده است و برخی از راهکارهای ارائه شده به این صندوق ها به شرح زیر است.

راهکارهای ارائه شده به  موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد:

 • ایجاد امکان نگهداری اطلاعات مستمری بگیران به صورت متمرکز (در سیستم سابق اطلاعات به صورت جزیره ای نگهداری می شد و برای پرداخت هر ماه نیز اطلاعات جداگانه نگهداری می شد.)
 • محاسبه حقوق در کمتر از 10 دقیقه (در سیستم قبلی فرآیند آماده سازی اطلاعات برای محاسبه حقوق بیش از سه روز به طول می انجامید.)
 • امکان ثبت آنلاین بدهی مستمری بگیران در تعاونی های سراسر کشور (در سیستم قبلی این امکان وجود نداشت)
 • ایجاد بدهی و مطالبات دسته ای (بیش از 100 هزار رکورد در ماه برای مستمری بگیران توسط کاربر در زمان کوتاه و اعتبارسنجی و ثبت اطلاعات توسط سیستم (در سیستم قبلی این امکان وجود نداشت)
 • امکان محاسبه سیستمی مستمری بازنشسته بر حسب قوانین پیاده سازی شده فولاد که قابل تغییر توسط کاربر باشد
 • امکان نمایش فیش به مستمری بگیران از طریق پرتال(بازنشستگان برای دریافت فیش به نمایندگی ها رجوع می کردند).
456236 PFB313 242 11 1
738 11

راهکارهای ارائه شده به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

 • یکپارچه کردن اطلاعات جزیره ای که هر اداره به صورت جداگانه در دو سامانه های جداگانه و پایگاه داده مجزا نگهداری می شد.
 • پیاده سازی تمام قوانین خدمات کشوری و نظام بانکی برای 11 بانک مشترک صندوق (ابرخی از قوانین در محاسبه مستمری در فایل اکسل پیاده سازی شده بود.)
 • برقراری مستمری به صورت سیستمی از بانکها و محاسبه و ارائه مغایرت ها به صورت اتوماتیک (در سیستم قبلی احکام به صورت کاغذی به بانک ارسال می شده و پس از محاسبه دستی مستمری در فایل اکسل در صورت مغایرت به همان صورت به بانک برگشت داده می شده. )
 • امکان آپلود احکام ماهانه شاغلین و محاسبه کسور به صورت سیستمی(در سیستم قبلی این امکان وجود نداشته و بانک مبلغی کلی بابت کسورت شاغلین پرداخت می کرده که امکان هیچ کنترلی برای صندوق نبوده است)
 • به روز نگه داشتن تمامی اطلاعات بازنشستگان و شاغلین به صورت سیستمی با تمامی 11 بانک
keyboard_arrow_up