خدمات رفاهی کارکنان

خدمات رفاهی چیست؟

ارایه امکانات و خدمات رفاهی به پرسنل، تاثیر بسیار زیادی بر انگیزه و کیفیت کاری پرسنل دارد. امکانات و خدمات رفاهی به دو گروه وام و خدمات رفاهی تقسیم می شود. در بخش وام، مدیریت انواع وام قابل پرداخت و شرایط استفاده از آن و تخصیص وام و کسر اقساط به صورت ماهیانه قرار داشته و در بخش خدمات رفاهی تعریف منابع رفاهی اقامتی و غیر نقدی مانند مهمانسرا، هتل و… و فرآیند درخواست، تخصیص و استفاده از آن و منابع رفاهی نقدی مانند کارت سلامت و کارت هدیه و… می باشد. امکان درخواست این امکانات توسط خود پرسنل در بخش خدمات پرسنلی و بررسی، اولویت بندی و تخصیص توسط مدیریت رفاهی و اعلام به پرسنل در سیستم وجود دارد.

مزیت‌ها و ویژگی‌های کلیدی سیستم رفاهی رای دانا:

  • مدیریت فرآیند ارایه وام به پرسنل
  • محاسبه اقساط وام براساس نوع وام
  • کسر اقساط به صورت ماهیانه از فیش حقوق پرسنل
  • مدیریت انواع امکانات رفاهی اقامتی، نقدی و غیرنقدی
  • ثبت درخواست و ردگیری درخواست توسط پرسنل
  • اولویتبندیوتخصیصامکاناتبراساستعداد استفادهوسوابقپرسنل
  • کسرهزینهسهمپرسنلامکاناترفاهیازفیشحقوق
نرم افزار خدمات رفاهی
نرم افزار حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق

رفاه

ارزشیابی

آموزش و ارزشیابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Solve : *
13 + 1 =


فهرست