راهکار استقرار سامانه

متدولوژی رای‌دانا برای استقرار سیستم Cyber ERP برگرفته شده از متودولوژی AIM شرکت اوراکل است. اين روش توسط تيم مهندسي سيستم شرکت راي دانا مورد بازبيني قرار گرفته و با توجه به تجربيات گذشته اين شرکت و مقتضيات و نيازمندي­هاي شرکت­ها و سازمان‌هاي ايراني اختصاصي گرديده است.

مهمترين کارکردهاي اين متدلوژي به شرح زير مي­باشد:

 1. سرعت بخشيدن به پياده­سازي پروژه به منظور کاهش ريسک­هاي ناشي از طولاني شدن استقرار سیستم
 2. پخش اثربخشي پياده­سازي پروژه در تمامي بازه زماني مدت انجام پروژه به جاي نداشتن اثر­بخشي در يک مدت طولاني و تحميل تغييرات ناگهاني در انتها
 3. اولويت­دادن به فرآيندهايي که اثربخشي بيشتري در سازمان دارند
 4. پوشش کامل نيازمندي‌هاي کارفرما (انطباق سيستم با نيارمندي­ها)
 5. رفع مشکلات و نقاط ضعف سازمان در حوزه­هاي کاري تحت پوشش توسط سيستم
 6. بهبود و ساده­سازي فرآيندها و روال‌هاي سازمان در پايان پروژه
 7. کاهش ريسک‌هاي انجام پروژه (جلوگيري از توسعه و تغيير بدون برنامه در نرم افزار)
 8. کاهش مقاومت درون سازماني از طريق ايجاد تعاملات سازنده بين واحدهاي مختلف با تيم اجراي پروژه
 9. توجه به کيفيت خدمات مشاوره و آموزش

 

متدولوژی شرکت رای‌دانا برای این منظور واستقرار کامل سیستم Cyber ERP در سازمان، شامل مراحل زیر می‌باشد:

111

همچنین رای­دانا با استفاده از چارچوب ITIL به منظور بهبود خدمات قابل ارائه به سازمان­های گوناگون به تدوین فرآیندهای مورد نیاز برای استقرار کامل سیستم Cyber ERP پرداخته­است.   ITIL مجموعه‌ای از تجارب موفق (Best Practices) مدیران در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است که سازمان‌های کوچک و بزرگ اعم از دولتی و غیردولتی مرتبط با IT، برای مدیریت صحیح، بهینه و اصولی کارهایشان از آنها استفاده می‌کنند. چارچوب ITIL برای ساماندهی و مدیریت کلیه فعالیت‌های مرتبط با واحد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، یک سری الگوی طراحی(Design Pattern)  ارائه کرده که با اجرا، آموزش و پیاده‌سازی صحیح آن‌ها سازمان‌های IT محور می‌توانند با ارائه سرویس‌ها و خدماتی هر چه بهتر و با صرف زمان و هزینه کمتر به نتیجه مطلوب که همان افزایش رضایتمندی مشتریانشان است دست یابند.

112

مهمترین سودمندی­های کسب شده از ITIL برای سازمان به شرح زیر می­باشد.:

 • همسوسازی خدمات با نیازمندی­های جاری و آتی کسب و کار و مشتریانش
 • بهبود کیفیت ارائه خدمات
 • بهبود راندمان و بهره­وری از منابع
 • کاهش هزینه‌های پشتیبانی خدمات در درازمدت
 • مشخص شدن سطح خدمت قابل ارائه به مشتري (SLA) و توافق با وي
 • کاهش ريسک روبه رو شدن با نياز هايي که تا به حال شناسايي نشده اند
 • کاهش هزينه مربوط به رفع باگها و مشکلات مشتري
 • مديريت دانش مربوط به پروژه هاي قديمي و جديد ( امکان استفاده کارشناسان از آن و بکارگيري به منظور سرعت بخشيدن در عمليات)
 • ايجاد يکپارچگي در تمامي فازهاي پياده سازي يک پروژه براي مشتري
 • بهبود، حل و رفع درخواست‌هاي از سوي مشتريان و کاهش چرخه عمر حل و رفع آنها
 • تفکيک نقش هاي استقرار، آموزش، پشتيباني از يکديگر و برداشتن مسئوليت آنها از دوش مديران محصول
 • بهبود ظرفيت ( کمي و کيفي) جهت قرارداد با مشتريان جديد
 • بهبود فرآيندهاي مربوط به امنيت اطلاعات
فهرست