Collaborate
[us_page_title align=”center”]

همکاران استقرار در رای­دانا با استفاده از فرم­های استاندارد جمع آوری اطلاعات و برگزاری کارگاه های اجرای سیستم به صورت ازمایشی برای کاربران کلیدی به مشتری در مورد نحوه ورود اطلاعات به سیستم، تعریف و استاندارد­سازی­ داده­ها، پیاده سازی آیین­نامه­ها و فرمول­ها کمک می­کنند تا سیستم هرچه سریعتر استقرار یابد و مشتری بتواند با سیستم مطابق با درخواستها و نیازهایش استفاده کند. این فرایند موجب می­شود سیستم با سهولت بیشتر و بالتبع با سرعت بیشتری به مشتری تحویل داده­شود.

keyboard_arrow_up