بودجه

star

امکان تخصیص بودجه کلی سالانه برای هر سازمان

امکان تخصیص بودجه ماهیانه به رسته های مختلف  ( واحد سازمانی، واحد عملیاتی، گروه شغل، گروه پست و گروه پرسنلی)

امکان تعیین بودجه ماهیانه بر اساس ضریب عملکرد هر  رسته

امکان محاسبه بودجه ماهیانه هر رسته بر اساس فرمول مورد نظر سازمان

امکان تخصیص متمم بودجه به هر رسته

امکان تعیین عوامل کارکردی/حقوقی که بودجه پذیر می باشند

امکان تعیین سقف ماهیانه برای هر پرسنل بر اساس فرمول و یا عدد ثابت

امکان تعریف عامل خارج از سقف برای پرسنلی که قصد داریم به آن ها مقادیر بالاتر از سقف پرداخت نماییم

امکان تعیین سلسله مراتب تخصیص و تایید عوامل بودجه پذیر برای هر پرسنل

امکان کانورت مقادیر عوامل بودجه پذیر پرسنل از فایل اکسل

امکان مشاهده مانده بودجه ماه­های قبل، مانده بودجه ماه جاری، متمم بودحجه و مانده بودجه کل

AssetBanner 1

حسابداری اموال

BudBanner

بودجه و اعتبارات

RecExBanner 1

سیستم خزانه داری

مدیریت منابع مالی

حسابداری عمومی و مدیریت مالی

keyboard_arrow_up