حسابداری انبار

star

علاوه بر آن که از حسابداری انبار، برای برآورد ارزش ریالی انبار و گردش ریالی انبار استفاده می­شود، این زیر سیستم در محاسبه قیمت تمام شده کالا نیز نقشی حیاتی را بازی می­کند.

انبار و کنترل موجودی

مدیریت موجودی

فهرست