education banner 1
[us_page_title align=”center”]

شرکت رای­دانا جهت آموزش زیرسیستم ها و مفاهیم پایه ای مرتبط با ERP در محیط مشتری با تدوین برنامه آموزشی با همکاری مشتری به او کمک می­کند در مدت زمان مطلوب آموزش سیستم را به پایان رساند.  همچنین استفاده از سیستم را با ارائه جزوات آموزشی ” گام به گام کار با سیستم” و جزوه آموزشی ” فرایندها و منطق کاری سیستم” سهولت می­بخشد. فرآیند آموزش در رای­دانا به صورت کلاس های فردی و گروهی برای کاربران کلیدی و مالکین فرآیندها ( دو نفر به ازای هر زیرسستم ) است.

education banner2
keyboard_arrow_up