منابع انسانی

در قرن جدید نیروی انسانی مهمترین دارایی هر سازمانی به شمار می‌رود، در هر سازمانی فرآیندها و چرخه‌های کاری مرتبط با نیروی انسانی شامل جذب و استخدام، کارگزینی، حضور و غیاب، جبران خدمت، پاداش، آموزش، ارزشیابی، خدمات رفاهی و… از اهمیت به سزایی برخورد بوده و تاثیر بسزایی بر کیفیت دیگر فعالیت‌های سازمان می‌گذارد.

ماژول مدیریت منابع انسانی تمامی اطلاعات و فرآیندهای مرتبط با نیروی انسانی را به صورت یکپارچه مدیریت نموده و فعالیت‌های مرتبط با نیروی انسانی را تسهیل می‌نماید. این سیستم بسیار منعطف بوده و قابلیت انطباق با نیازها و آیین‌نامه‌های سازمان در حوزه‌های مختلف مانند حقوق و دستمزد، پرسنلی، حضور و غیاب، آموزش‏ ارزشیابی و رفاه را دارا می‌باشد.

در یک سازمان مدرن و امروزی دسترسی پرسنل و ثبت اطلاعات پرسنلی و عملکردی مرتبط با خود و عدم نیاز به مراجعه و تماس با واحد منابع انسانی بخش مهمی از حجم کاری واحد منابع انسانی را تسهیل می‌نماید.

star

ویژگی‌ها و قابلیت‌های اصلی:

  • پشتیبانی از تمامی آیین‌نامه‌های حقوق و دستمزد
  • ابزار تولید فرمول برای احکام حقوقی و استخدامی
  • دسترسی همه کارکنان به سیستم سلف‌سرویس اداری برای مشاهده فیش حقوقی، کارکرد، درخواست مرخصی یا استفاده از امکانات رفاهی
نرم افزار مدیریت منابع انسانی
star
placeholder

Products

placeholder

برنامه‌ریزی و کنترل تولید

cyber

Cyber ERP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

keyboard_arrow_up