برنامه‌ریزی و کنترل تولید

در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش و تولید، تأمین موارد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و… از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به‌موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد.

CyberERP از سه دسته کلی استراتژی تولید محصول (MTO ،MTS و ETO) پشتیبانی می‌نماید.

مزایا و ویژگی‌ها:

  • برنامه‌ریزی تولید براساس سفارش مشتری ویا دستور ساخت داخلی
  • برنامه‌ریزی مواد تولید و خالص‌سازی با توجه به موجودی انبار
  • برنامه‌ریزی عملیات تولید براساس ساختار محصول، ظرفیت آزاد ایستگاه‌های کاری، برنامه‌های تولید جاری،برنامه توقفات و…
  • مدیریت وتغییر زمانبندی و اولویت دستور کار تولید ازطریق گانت تولید
  • ثبت گزارش تولید محصولات تولیدی،توقفات، موادمصرفی، ضایعات، پرسنل کاری و…
  • مدیریت درخواستهای طراحی و توسعه محصول و ایجاد ساختار محصول به صورت پویا
نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید

مدیریت تولید:

سیستم تولید در راستای مکانیزاسیون فرآیندهای برنامه‌ریزی و کنترل تولید محصولات طراحی شده است. این سیستم با ذخیره­‌ی اطلاعات فرآیندهای مختلف تولید و عملکرد یکپارچه با سیستم­های انبار و تدارکات و  فروش و سفارشات  بستری مناسب برای محاسبه دقیق بهای تمام شده‌ی محصول و تحلیل عملکرد واحد تولید و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن فراهم می‌کند. این سیستم به زیرسیستم‌های مهندسی محصول، برنامه‌ریزی مواد و کالا، برنامه‌ریزی عملیات، ظرفیت‌سنجی و کنترل تولید تقسیم می­شود.

زیر سیستم برنامه ریزی:

 این زیر سیستم به برنامه‌ریزی و زمانبندی دقیق تولید محصولات  بر اساس اطلاعات BOM و FPC و با استفاده از MRPو MRPII کمک می‌کند و همه‌ی راهبرد­های تولید از قبیل تولید برای انبار (MTS)، تولید برای سفارش (MTO)، مهندسی برای سفارش (ETO) و مونتاژ برای سفارش (ATO)  را پوشش می‌دهد.

زیر سیستم کنترل تولید:

 پس از برنامه‌ریزی و زمانبندی دقیق محصولات دستور تولید برای تمامی ایستگاه­ها صادر می‌شود. دست‌اندرکاران تولید می‌توانند پس از انجام کار، اطلاعات واقعی تولید از قبیل مقدار واقعی مصرف مواد، مقدار دقیق تولید محصولات و ضایعات، زمان واقعی صرف شده توسط هریک از نیروها را در این قسمت گزارش کنند.

placeholder

Products

placeholder

منابع انسانی

cyber

Cyber ERP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

keyboard_arrow_up